Zorg

Wij leveren momenteel dagbesteding aan 25 mensen en huisvesting aan 15 mensen met een zorgvraag in de gemeente Geldermalsen. Voor elk van hen proberen we een woon- en werkplek te realiseren waar ze zich prettig en bekwaam voelen. Hieronder staat vermeld waar wij als organisatie voor staan:

 

Missie en visie
Als missie hebben wij het creeeren van een veilige woon- en werkomgeving waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen groeien in welzijn en bekwaamheden. Dit bieden wij in een landelijke omgeving waar tal van activiteiten mogelijk zijn en waar mensen werken met hart voor mens en dier.
Onze visie is dat we een zichzelf verbeterende organisatie zijn. Een organisatie waar mensen vanuit hun hart werken met mensen die zorg nodig hebben, zodat deze mensen optimaal geholpen worden.

Identiteit
Wij werken vanuit christelijke waarden en normen. Wij geloven dat elk persoon uniek gemaakt is en dat elk persoon dus ook zijn eigen unieke gaven en talenten heeft. Wij zien het als uitdaging deze gaven en talenten naar boven te halen en wij proberen daar een zo goed mogelijke omgeving voor te realiseren!

Werkwijze
Voor iedere zorgvrager wordt een zorgplan gemaakt, waarin de zorgvrager beschreven staat en waarin doelen geformuleerd worden waar we samen aan gaan werken. Deze worden periodiek getoetst en zonodig aangepast. Belangrijk vinden wij dat de doelen realistisch zijn en de zorgvrager zijn ontwikkeling ook daadwerkelijk ervaart.

Medewerkers
Voor alle medewerkers van De Lingehof geldt dat ze vanuit hun hart met mens en dier werken. Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers in staat zijn om een (vertrouwens)relatie aan te gaan met de mensen die ons zijn toevertrouwd. Dit is essentieel voor deze mensen om zich veilig en prettig te voelen en om zich te kunnen ontwikkelen zowel binnen, als buiten De Lingehof.

Tevens vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben om de juiste zorg te kunnen verlenen. Wij willen ons als organisatie ook professionaliseren door de ontwikkelingen binnen de zorg nauwlettend te volgen en onze kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen en delen.

Kwaliteitssysteem
De Lingehof heeft in 2017 het keurmerk ISO 9001 behaald, wat ons helpt om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.