Uitsluitingscriteria

Niet alle clienten kunnen binnen de Lingehof worden opgenomen. Om te voorkomen dat aanmeldingen na een intake alsnog moeten worden afgewezen, hebben wij de volgende harde uitsluitingscriteria vastgesteld:

 

  • Cliënten met een zorgbehoefte die het noodzakelijk maakt om 24/7 toezicht te houden in dezelfde ruimte. De Lingehof is ingesteld op zorg op afroep en een bereikbaarheidsdienst, wanneer een grotere personele inzet nodig is past dit niet binnen onze missie en visie;
  • Cliënten met een indicatie voor zorg binnen het gedwongen kader. De Lingehof is geen BOPZ instelling en verleent zorg te allen tijde op basis van vrijwilligheid en medewerking van de cliënt;
  • Cliënten met een Ernstig Verstandelijke Meervoudige Beperking (EVMB);
  • Cliënten met een (zware) audiovisuele beperking
  • Cliënten met verslavingsproblematiek (drank, drugs)


Naast harde uitsluitingscriteria hanteert de Lingehof tijdens de intake ook een risicoinventarisatie om te bepalen of de client past binnen de organisatie. Hier wordt samen met de potentiele client en eventuele wettelijk vertegenwoordigers naar gekeken op basis van de intake en uitgevoerde risico inventarisatie wordt beslotem of de client past binnen de Lingehof.
Op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane ervaringen wordt minimaal jaarlijks tijdens de directiebeoordeling bepaald of aanpassing van de uitsluitingscriteria nodig is.